Imma på fönster

Imma på fönster förekommer i ibland men om du har mycket imma på dina fönster så bör du undersöka saken och anlita en fackman för en fackmannamässig bedömning.

Om du har återkommande imma på dina fönsters ytterbågars insida kan fönsterbågens nederkant bli fuktskadad.

Här är några möjliga orsaker till imma på ytterbågars insida :

  • Felaktigt placerade tätningslister.
  • Tätningslisterna har blivit uttjänta.
  • Fuktig ytterbåge på grund av bristfälligt fönsterkitt.
  • Färgflagnade ytterbågar som gör ytterbågen fuktig.

Möjliga orsaker till imma på glaset på innerbågens insida:

  • Felaktig tätning, fönstret ventileras för dåligt.
  • För mycket växter i fönstret.
  • Värmen från radiatorer når inte fönstren.
  • Gardiner som ligger för.
  • Huset ventilation behöver förbättras.Integritetspolicy